ದೇಶದ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುವ ಅನೇಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ತಂಡ ಭೇಟಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಕ್ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಕ್ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಗಳು(ಎಐಎಂ), ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದಗಳು ನ್ಯಾಕ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು

ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಂಘಟನೆಗಳು / ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ವರ್ಧನೆಯ ಕ್ರಮಗಳು, ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಬೆಂಬಲವಿರುತ್ತದೆ.

 • ಬೋಧನೆ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
 • ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ
 • ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

 

ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಅನುದಾನದ ಮಂಜೂರಾತಿ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ) ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳು

 • ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಾವು ನಡೆಸಲುದ್ದೇಶಿಸಿದ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಯ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ದಿನಾಂಕಗಳೊಡನೆ, ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನ್ಯಾಕ್ ನ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಯ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಕ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಅನುದಾನ ಮರುಪಾವತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮೂಲ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಅನುದಾನದ ಹಕ್ಕು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನ್ಯಾಕ್ ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ (ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು )ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆಯ ಕೋಶ (ಐಕ್ಯೂಎಸಿ)

IQAC

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನ್ಯಾಕ್ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯತಾ ಪ್ರದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆಯ ಕೋಶ (ಐಕ್ಯೂಎಸಿ)ವನ್ನು ಮಾನ್ಯತಾ ನಂತರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ವರ್ಧನೆಯು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿಯ ಗುರಿಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ, ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ವೇಗವರ್ಧಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಐಕ್ಯೂಎಸಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನಂತರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಮಗ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತದೆ.

ತಂತ್ರೋಪಾಯಗಳು

ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಮುಂದಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮುಂದೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ:
 • ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಮಯೋಚಿತ, ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು
 • ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ
 • ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಜನ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಎಟಕುವಂತೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಸುವುದು.
 • ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸರಳೀಕರಿಸುವುದು
 • ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ
 • ಬೆಂಬಲ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಯಥೋಚಿತತೆ ,ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು
 • ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ಜಾಲಬಂಧದ ನಿರ್ಮಾಣ.

ಕಾರ್ಯಗಳು

ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ನಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
 • ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳು / ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ.
 • ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಗುಣಮಟ್ಟದ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಗೀದಾರರಿಂದ ಸ್ಪಂದನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
 • ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವಿಧ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಸರಣ
 • ಅಂತರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಳಾಂಗಣ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಲಯಗಳ ಪ್ರವರ್ತನೆ
 • ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು / ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣ
 • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಚರಣೆಗಳ ದತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ-ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗುವುದು.
 • ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ / ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಾಹಿತಿ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲಕ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ದತ್ತ ಸಂಚಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
 • ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
 • ನ್ಯಾಕ್ ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ನ್ಯಾಕ್ ನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಮತ್ತು ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆಯ ವರದಿ (ಎಕ್ಯೂಎಆರ್) ತಯಾರಿ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ / ಕೊಡುಗೆ:
 • ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ವರ್ಧನೆಗೆ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಲು
 • ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಂತಸ್ಥವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
 • ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಸಾಂಸ್ಥಿಕಗೊಳಿಸುವುದು
 • ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಧಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು
 • ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಒಂದು ಚಲನಶೀಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು
 • ದಾಖಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಸಂವಹನಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರಮವಿಧಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು

ರಚನೆ

ಪ್ರಮುಖ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಘಟಕಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಐಕ್ಯೂಎಸಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.

 1. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
 2. ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು
 3. ಮೂರರಿಂದ ಎಂಟು ಶಿಕ್ಷಕರು
 4. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ವರ್ಗದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು
 5. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಾಜ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಒಂದು / ಎರಡು ನಾಮಕರಣ ಸದಸ್ಯರು
 6. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು / ಉದ್ಯಮಿಗಳು / ಭಾಗೀದಾರರುಗಳಿಂದ ಒಂದು / ಎರಡು ನಾಮಕರಣ ಸದಸ್ಯರು
 7. ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ನ ಸಮನ್ವಯಕಾರ / ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಓರ್ವ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು

 

ವಾರ್ಷಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ (ಎಕ್ಯೂಎಆರ್)

 • ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಜನವರಿ 2019 ರಿಂದ ಇ-ಮೇಲ್ / ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • ನ್ಯಾಕ್ ನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಇನ್ನೂ ನೋಂದಾಯಿಸದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸದವರು ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. (ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಕ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ - ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪುಟವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ).
 • ನೋಂದಣಿಯ ನಂತರ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆ ವರದಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಖಾತರಿ ವರದಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
 • ವಾರ್ಷಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಖಾತರಿ ವರದಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ವರದಿ ಮೆನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷವು ಈ ಮೊದಲು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 • ವಾರ್ಷಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆ ವರದಿಯ ಗಡುವು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ, ಪ್ರತಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾ:
  • ಹಿಂದಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ದಿನಾಂಕ 17/03/2016 ಹೊಂದಿರುವ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, 18-19 ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ 18/03/2020 ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ರಚಿತ ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಮೇಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು 90 ದಿನಗಳ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ.
  • ಹಿಂದಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ದಿನಾಂಕ 17/07/2016 ಹೊಂದಿರುವ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, 18-19 ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ 18/07/2019 ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ರಚಿತ ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಮೇಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು 90 ದಿನಗಳ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ.
 • ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಕ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ದತ್ತಾಂಶ / ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.
 • ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿನಂತಿಸಿದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ AQAR ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ 0 / ಶೂನ್ಯ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು AQAR ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ವಿನಂತಿಸಿದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
 • ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ AQAR ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

 

 

 

 • 5 ವರ್ಷಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಪ್ರತಿ ಆವರ್ತಕ್ಕೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೇವಲ 4 ಎಕ್ಯೂಎಆರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸತತ ಮೂರು ಆವರ್ತಗಳಲ್ಲಿ ‘ಎ’ ದರ್ಜೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಕ್ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಾನ್ಯತೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು 7 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 6 ಎಕ್ಯೂಎಆರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಸೂಚನೆ: ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು AQAR ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅಂದರೆ, ದರ್ಜೆಯ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.