ಮಾನ್ಯತೆ ವರದಿಗಳ ರಾಜ್ಯವಾರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ – ಕರ್ನಾಟಕ

ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಮಾಹಿತಿ (ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೀಟ್) ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳು

ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗೀಕರಣ, ವ್ಯಾಪಕ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಹೊಸ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕಾಳಜಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (೧೯೮೬) ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ (ಪಿಒಎ, ೧೯೯೨) ಈ ನೀತಿಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ , ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತಾ ಪರಿಷತ್ತ (ನ್ಯಾಕ್) ನ್ನು ೧೯೯೪ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗದ ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯಾಕ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆಯ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.

ನ್ಯಾಕ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯಸಭೆ (ಜಿಸಿ) ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಮಿತಿ(ಇಸಿ) ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ . ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಸಿ ಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸನಬದ್ಧವಾದ ಪ್ರಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ರೂಪಿಸಿದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಪಾಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಪೂರಕವಾಗಬಲ್ಲ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ - ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನುಕಾಲಕ್ಕೆ ರಚಿತವಾಗುವ ಸಲಹಾಸಮಿತಿಗಳ ಸಲಹೆಯಂತೆ ನ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದೆ.


ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಿಗೆ ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ ಒ ಪಿ ಗಳು
1. ಸಂಯೋಜಿತ/ ಘಟಕ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕೈಪಿಡಿ
2. ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕೈಪಿಡಿ
3. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್‌ ಒ ಪಿ
4. ಸಂಯೋಜಿತ/ ಘಟಕ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಎಸ್‌ ಒ ಪಿ
5. ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
6. ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
7. ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ಉದ್ದೇಶ
8. ನ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೌಚರ್ 2018
9. ನ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೌಚರ್ 2019


ನ್ಯಾಕ್ ನ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ-ಪರಿಶೀಲನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಕೋಶ (ಐಕ್ಯೂಎಸಿ) ರಚನೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ವರದಿ (ಎಕ್ಯೂಎಆರ್) ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು(ಸಂಯೋಜಿತ/ ಘಟಕ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕೈಪಿಡಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ ಸ್ವರೂಪ) (2020-21ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ)

ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಕೋಶ (ಐಕ್ಯೂಎಸಿ) ರಚನೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ವರದಿ (ಎಕ್ಯೂಎಆರ್) ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕೈಪಿಡಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ ಸ್ವರೂಪ) (2020-21ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ)

ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಕೋಶ (ಐಕ್ಯೂಎಸಿ) ರಚನೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ವರದಿ (ಎಕ್ಯೂಎಆರ್) ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು(ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕೈಪಿಡಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ ಸ್ವರೂಪ)

ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಕೋಶ (ಐಕ್ಯೂಎಸಿ) ರಚನೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ವರದಿ (ಎಕ್ಯೂಎಆರ್) ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು(ಸಂಯೋಜಿತ/ ಘಟಕ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕೈಪಿಡಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ ಸ್ವರೂಪ) (2020-21ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ)

ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಕೋಶ (ಐಕ್ಯೂಎಸಿ) ರಚನೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ವರದಿ (ಎಕ್ಯೂಎಆರ್) ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು(ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೈಪಿಡಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ ಸ್ವರೂಪ) (2020-21ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ)

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ವಿಷನ್ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಚೌಕಟ್ಟು

ದತ್ತಾಂಶ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ [ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ (26/8/19 ರಂದು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ)]

ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯ ಕೈಪಿಡಿ

ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯ ಕೈಪಿಡಿ

ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಕೋಶ (ಐಕ್ಯೂಎಸಿ) ರಚನೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ವರದಿ (ಎಕ್ಯೂಎಆರ್) ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕೈಪಿಡಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ ಸ್ವರೂಪ) (2020-21ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ)
ನರ್ಸಿಂಗ್  |  ಫಿಸಿಯೋಥೆರಫಿ  |  ಸಿದ್ಧ  |  ಯುನಾನಿ  |  ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ  |  ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ |  ಆಯುರ್ವೇದ |  ದಂಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು  |  ಹೋಮಿಯೋಪತಿ  |  ವೈದ್ಯಕೀಯ |  ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು

ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು

ಸ್ವಯಂ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯ ಕೈಪಿಡಿ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿಗೆ | ಸಂಯೋಜಿತ /ಘಟಕ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ | ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ

NAAC Process
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ   |   ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ವೆಬಿನಾರ್ ಗಳು

ಇ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ | ನ್ಯಾಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೂಚನೆ

ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕೈಪಿಡಿ
ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೋಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕೈಪಿಡಿ

ನ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡ - "ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ" ಕುರಿತು ಪುಸ್ತಕ

ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ವೆಬಿನಾರ್ ಗಳು

ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ

ಎಲ್ಲಾ ವೆಬ್ನಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ವೆಬ್ನಾರ್ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ (ಪ್ರದೇಶವಾರು)

ಕೋವಿಡ್ -೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನ್ಯಾಕ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ      ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳು

 

NAAC 

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು


 1. ನ್ಯಾಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೋಂದಣಿ
 2. ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ (ಎಡೆಕ್ಸ್) ನ , ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ
 3. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಿವಿವಿ ಭಾಗೀದಾರರ ಎಂಪಾನೆಲ್ಮೆಂಟ್(ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ) ವಿಸ್ತರಣೆ
 4. ಮಾನ್ಯತೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು- 8 ಜನವರಿ, 2020
 5. ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಸುದ್ಧಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ (ಎಡೆಕ್ಸ್) ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ
 6. ಬೋಧನೆ-ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನ
 7. ನ್ಯಾಕ್ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ “ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉತ್ತಮ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಂಕಲನ"
 8. Project Report
 9. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ~ ಮಾನ್ಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಸಚಿವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಯೋಗ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾನ್ಯತೆ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2019
 10. ನ್ಯಾಕ್ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಕ್ ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಸಂಕಲನ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

 1. ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 2019-2020 (COVID 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ)
 2. ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ಮಾನ್ಯತೆಯ ಅವಧಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆ (COVID 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ)
 3. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕರಡು ಪರಿಷ್ಕೃತ AQAR ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ
 4. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ / ಘಟಕ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕರಡು ಪರಿಷ್ಕೃತ AQAR ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ
 5. ನೋಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ.
 6. ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೋಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ(2)
 7. ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೋಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ (1)
 8. ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ
 9. ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ
 10. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕೈಪಿಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ
 11. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೋಡ್)
 12. ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತಾ (ಎ ಮತ್ತು ಎ) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಶುಲ್ಕ ರಚನೆ
 13. 'ಯುಜಿಸಿ - ಸಿಎಆರ್ಇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜರ್ನಲ್ಸ್' ಕುರಿತು ಯುಜಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
 14. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ
 15. ಪರಿಶೀಲನಾ ತಂಡದ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪರಿಶೀಲನಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿ / ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿ
 16. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಡಿವಿವಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವು ತಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ
 17. ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ / ಡಿವಿವಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಐಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಲೀ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಾರದು / ಒದಗಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ
 18. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾನ್ಯತಾ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ (ಡಿವಿವಿ) ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ (ಎಸ್‌ಒಪಿ). (ಎಲ್ಲಾ ಆವರ್ತಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ)
 19. ಭಗವಂತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸಿಕಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಅಜ್ಮೀರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು ನ್ಯಾಕ್ ನ ಎ & ಎ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ
 20. ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡದಂತೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ
 21. ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕಾಲೇಜುಗಳು- ಮಾನ್ಯತೆಯ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ
 22. ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಐಎಂಎಸ್)
 23. ಸ್ವಯಂ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ (ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್) ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಾವಧಿ
 24. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನೀತಿ
 25. ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಮಾನ್ಯತೆಯ ಅವಧಿ
 26. ಅನ್ವಯಿಸದ ಮಾತೃಕೆಗಳು
 27. ಮಾನ್ಯತೆ ಅವಧಿಯ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು 5 ವರ್ಷದಿಂದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು
 28. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ
 29. . ಅನುಮೋದಿಸದ ಆಫ್‌ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು
 30. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ
 31. ಮೊದಲ ಸಂವಾದದಿಂದ ನಿರ್ಗಮನ ಸಭೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆನ್‌ಸೈಟ್ ಭೇಟಿಗಳಿಗಾಗಿ ವೀಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್
 32. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

 1. 27/12/2019 ರಂತೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ
 2. ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳು) ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶ
 3. ನ್ಯಾಕ್ ನ ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ ದತ್ತಾಂಶ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ವಿಧಾನ (ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ)
 4. ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ ರಚನೆಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
 5. ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
 6. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಇಲ್ಲದೆ ವಿಚಾಗೋಷ್ಠಿಗಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಯೋಗದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ
 7. ಕಚೇರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತೇತರ ಸದಸ್ಯರು / ತಜ್ಞರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಶುಲ್ಕ
 8. 'ಅನ್ವಯಿಸದ ಮಾತೃಕೆಗಳನ್ನು' ಬಿಡಲು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
 9. ನ್ಯಾಕ್ ನ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದೂರುಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ (ಸಿಸಿಎಂಸಿ)

ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
+91-80-23005100, 111
ಕರೆಕೇಂದ್ರ /ಎಫ್ ಎಂ ಸಿ
080- 23005200
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಎನ್ಎಎಸಿ ನ ಎಲ್ಲಾ ನೋಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು / ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಬಲ / ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲು ಕೋರುತೇವೆ .
ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ/ ಕರೆಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯ ಸಮಯ
ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ೯.೧೫ ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೧.೦೦ ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೧.೩೦ ರಿಂದ ಸಂಜೆ ೫.೪೫ ಗಂಟೆ (ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ರಜಾದಿನಗಳ ಹೊರತಾಗಿ )

ಎನ್ಎಎಸಿ ದೆಹಲಿ ಕಚೇರಿ
+೯೧-೧೧-೨೩೨೩೯೩೩೨, ೩೩೩, ೩೪೦

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Avatar
 

Pragathi
Online

Welcome to NAAC, how may I help you?

Select one of the following options or type your query in bottom...